Legalizacja dokumentów

Legalizacja to poświadczenie, że dokument pochodzi z właściwego urzędu — jest autentyczny. Dzięki temu można posługiwać się nim za granicą.

Legalizacji dokonuje się, jeśli dokument ma być przeznaczony do obrotu prawnego w kraju, który nie jest stroną konwencji haskiej<strong> </strong>o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

[…]

Apostille

Poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne użycie go w innym państwie

Jeżeli chcesz posługiwać się dokumentem urzędowym wydanym w Polsce w innym kraju, ów dokument winien posiadać apostile lub legalizację.

[…]