Wykaz punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego

Wykaz punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego

Punkty w których uzyskasz tzw. „zaświadczenie o niekaralności”

 1. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej
 2. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku
 3. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej
 4. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
 5. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sadzie Rejonowym w Chełmie
 6. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie
 7. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Elblągu
 8. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku
 9. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni
 10. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach
 11. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.
 12. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze
 13. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu
 14. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 15. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach
 16. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym Koninie
 17. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie
 18. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie
 19. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Krośnie
 20. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Legnicy
 21. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Lesznie
 22. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
 23. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi
 24. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Łomży
 25. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu
 26. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
 27. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie
 28. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Opolu
 29. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce
 30. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
 31. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Pile
 32. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim
 33. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku
 34. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu
 35. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu
 36. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu
 37. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie
 38. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach
 39. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu
 40. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Słupsku
 41. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach
 42. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie
 43. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy
 44. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu
 45. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
 46. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim
 47. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Toruniu
 48. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
 49. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
 50. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie
 51. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie
 52. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
 53. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
 54. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Zamościu
 55. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu
 56. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

Krajowy Rejestr Karny
- OnLine 24h*

Tylko oryginalne dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości

wszystkie oddziały krajowego rejestru karnego w kraju
wypełnij formularz
opłać zamówienie
pełnomocnictwo
zapoznaj się z regulaminem eKRS.pl

Wybierz dokument aby uzyskać oświadczenie o niekaralności

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

np: Jan Nowak
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
- oświadczenie o niekaralności
 • Pobierz pełnomocnictwo do KRK dla osoby fizycznej
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo Kurierem

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego

np: sp z o.o.
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego
- oświadczenie o niekaralności dla firmy - nie dotyczy działalności gospodarczej
 • Pobierz pełnomocnictwo do KRK dla podmiotu zbiorowego
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo Kurierem

Request for information about the person with KRK

for a foreigner
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego dla cudzoziemca
- oświadczenie o niekaralności
 • Download the power of attorney to KRK for foreigner
 • Send the signed power of attorney Courier

Dzięki serwisowi rejestryonline.pl można bez żadnego problemu zamówić zapytanie o niekaralność z KRK a następnie przedstawić je np:, pracodawcy lub do urzędu czy do przetargu. KRK - Krajowy Rejestr Karny to rejestr, który prowadzi aktualną bazę danych z informacjami dotyczącymi karalności osób fizycznych i podmiotów zbiorowych. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:
 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
 • poszukiwanych listem gończym, tymczasowo aresztowanych,
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.