Elektroniczny dostęp
do Krajowego Rejestru Karnego

Krajowy Rejestr Karny OnLine

Niekaralność dla osób fizycznych, cudzoziemców i podmiotów zbiorowych.
Bez potrzeby udawania się do sądu - OnLine.
Dokument wysyłany na e-mail, listem, kurierem
Dokument otrzymasz również będąc zagranicą.

Niekaralność dla osoby fizycznej
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - Niekaralność. Zamów KRK OnLine
Niekaralność dla podmiotu zbiorowego
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego - Niekaralność dla firm. Zamów KRK OnLine
Niekaralność dla cudzoziemca
Request for information about the person with KRK for a foreigner

Apostile i Legalizacja dokumentów

Apostile - poświadczenie dokumentu sporządzonego w Polsce (np. niekaralność, odpis z KRS) umożliwiające legalne użycie go w innym państwie.
Legalizacja - urzędowe stwierdzenie wiarygodności.
Wykaz Państw w których wymagane jest apostile i legalizacja