Legalizacja dokumentów

Legalizacja to poświadczenie, że dokument pochodzi z właściwego urzędu — jest autentyczny. Dzięki temu można posługiwać się nim za granicą.

Legalizacji dokonuje się, jeśli dokument ma być przeznaczony do obrotu prawnego w kraju, który nie jest stroną konwencji haskiej<strong> </strong>o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

[…]