Apostille

Poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne użycie go w innym państwie

Jeżeli chcesz posługiwać się dokumentem urzędowym wydanym w Polsce w innym kraju, ów dokument winien posiadać apostile lub legalizację.

[…]